Reference 2005

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Skanska CZ a.s., Praha

Centrum Praha Jih - Chodov

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Ležatá vnitřní kanalizace vč.zemních prací
 • Čerpací stanice drenážních vod

Skladová a distribuční hala, ASUS Ostrava

 • Montáž předizolovaného potubí HV přípojky
 • Zemní práce

Ing.Zdeněk Tomek, Olomouc

Rozšíření areálu Wanzl - II.etapa, Hněvotín

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Plynová přípojka vč.regulační stanice

Rostislav Simkovič, Olomouc

Výstavba RD, Mo1nerova ul., Olomouc

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Venkovní vodovod vč.zemních prací
 • Venkovní plynovod vč.zemních prací

Tenza a.s., Brno

Modernizace CZT - okruh VST Slaměníkova, Přerov

 • Rekonstrukce výměníkové stanice
 • Montáž předizolovaného potrubí
 • Zemní práce
 • Objektové předávací stanice

Tepelné rozvody CZT, Zábřežská ul., Hanušovice

 • Montáž předizolovaného potrubí