Reference 2006

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Skanska CZ a.s., Praha

DURA Kopřivnice, II.etapa

 • Zdravotechnické instalace
 • Ústřední vytápění
 • Odvodnění střechy Geberit-Pluvia
 • Kompresorová stanice
 • Rozvody plynu a stlačeného vzduchu
 • Ocelové konstrukce

Tenza a.s., Brno

Rozvody tlakového vzduchu - elektrárna Komořany

 • Rozvody ocelového potrubí

Modernizace CZT - okruh VST Kopaniny, Přerov

 • Rekonstrukce výměníkové stanice
 • Montáž poedizolovaného potrubí
 • Zemní práce
 • Objektové předávací stanice

Teplo Přerov a.s.

Plynofikace areálu Montáže Přerov a.s.

 • Rozvody venkovního plynovodu
 • Rozvody vnitoního plynovodu vč.dopojení topných jednotek

Chválkovické sklady Olomouc

Rekonstrukce vytápění - Chválkovické sklady Olomouc

 • Ústřední vytápění

LB 2000 s.r.o. Olomouc

Distribuční centrum Kaufland Olomouc

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Ležatá vnitřní kanalizace vč.zemních prací

Stavnemo s.r.o., Olomouc

DOL - přechod na OPS v lokaliti Povel, Olomouc

 • Montáž předizolovaného potrubí