Reference 2007

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

TCHAS a.s., Ostrava

Výstavba kanalizace v Rybníku, Polsko

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Přečerpávací stanice
 • Retenční nádrže

Skanska CZ a.s., Praha

Rozšíření výrobní haly Jaeger, Kopřivnice

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Zdravotechnické instalace
 • Ústřední vytápění
 • Vzduchotechnika

Metrostav a.s., Praha

Dobudování stokové síti - přeložka Adamovky, Olomouc

 • Přeložka parovodu

Czasch s.r.o., Bruntál

Vojenská nemocnice Olomouc

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Venkovní vodovody vč.zemních prací

Freemont s.r.o., Prostijov

Obchodní centrum Hornbach Olomouc

 • Přeložka technologických vodovodu společnosti Dalkia

Ol-trade s.r.o., Lutín

Modernizace CZT - okruh VST Velká Dlážka, Přerov

 • Rekonstrukce výměníkové stanice
 • Montáž předizolovaného potrubí
 • Objektové předávací stanice

Jitona a.s., Sobislav

Přístavba haly - Jitona Třebíč

 • Odvodnění střechy Geberit-Pluvia

LB 2000 s.r.o., Olomouc

Výměna plynového potrubí - EOV Olomouc

 • Rozvody plynového potrubí vč.izolace

Statenický mlýn - centrum II, Statenice

 • Venkovní kanalizace vč.zemních prací
 • Venkovní vodovody vč.zemních prací
 • Venkovní plynovody vč.zemních prací