Reference 2009

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Martech Holding a.s. Unieov

Teplovod "ul.Ruská-Dr.E.Beneše", Bruntál

  • Zemní práce
  • Obnova zpevněných ploch

Homola a.s., Ostrava, VAE a.s., Ostrava

Vnější rozvody topné vody Mohelnice

  • Rozvody předizolovaného a klasického potrubí
  • Zemní práce
  • Objektové poedávací stanice

Invest a.s., Šternberk

Kanalizace a EOV Kunčice, Bilotín-Kunčice

  • Splašková kanalizace vč.zemních prací
  • Čistička odpadních vod

Obec Bilotín

Kanalizace Kunčice - II.etapa, Bilotín-Kunčice

  • Splašková kanalizace vč.zemních prací

Develop Building-Construction s.r.o., Olomouc

Výstavba bytu U Pevnůstky, Mo1nerova ul., Olomouc

  • Zdravotechnické instalace
  • Ústřední vytápění