Reference 2011

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Strabag CZ, a.s., Praha

Rozšíření haly 4 firmy Brose, Kopřivnice

 • Venkovní splašková a dešťová kanalizace
 • Venkovní požární vodovod
 • Kotelna a rozvody ústředního vytápění
 • Kompresorovna a rozvody stlačeného vzduchu
 • Strojovny chlazení a rozvody chlazení
 • Zdravotechnika
 • Vnitřní plynovod

Strabag CZ, a.s., Praha

Výstavba servisního centra Man, Mošnov

 • Venkovní splašková a dešťová kanalizace
 • Přípojka vodovodu
 • Přípojka plynovodu

Gemo s.r.o., Olomouc

Adaptace areálu DF Partner, Neubuz

 • Vnitřní rozvody ležaté kanalizace

Rubing s.r.o., Ostrava

Diton Paskov

 • Venkovní splašková a dešťová kanalizace
 • Přípojka vodovodu

Rubing s.r.o., Ostrava

Démos Ostrava

 • Venkovní splašková a dešťová kanalizace
 • Vsakovací objekty, odlučovač ropných látek

Stamont - pozemní stavitelství, s.r.o., Ostrava

Transl Ostrava

 • Vsakovací objekt

G-System a.s., Brno

Nová Karolina Ostrava, parkovací objekt

 • Vnitřní tlaková kanalizace včetně čerpacích zařízení
 • Vnitřní vodovod

Strabag CZ a.s., Praha

Rychlokovací stroj, Ostrava-Vítkovice

 • Vnitřní rozvody ležaté kanalizace
 • Venkovní dešťová kanalizace
 • Venkovní přípojka vodovodu