Reference 2012

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Strabag CZ, a.s., Praha

Brose Kopřivnice, II.etapa

 • Zdravotechnika
 • Areálová splašková a dešťová kanalizace
 • Přeložky kanalizace
 • Venkovní rozvod tepla
 • Vodovodní přípojky
 • Požární areálový vodovod

Dalkia Česká republika a.s., Ostrava

Teplofikace sídliště u nemocnice, Krnov

 • Zemní práce
 • Obnova zpevněných ploch a živičných komunikací
 • Venkovní předizolované horkovodní rozvody
 • Horkovodní rozvody v objektech
 • Objektové předávací stanice
 • Rekonstrukce domovních rozvodů topné vody

Syner VHS Vysočina a.s., Jihlava

Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

 • Zemní práce
 • Gravitační splašková kanalizace vč.domovních přípojek

Homola a.s., Ostrava

REKO NTL Rýmařov, ul. Strálecká + 2

 • Zemní práce
 • Obnova zpevněných ploch a živičných komunikací