Reference 2013

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Strabag, a.s., Praha

Obchodní galerie Tabačka Nový Jičín

 • Splašková areálová kanalizace
 • Dešťová areálová kanalizace
 • Vodovodní přípojky
 • Přeložka veřejného vodovodu
 • Ležatá kanalizace pod deskou

Skanska CZ, a.s., Praha

Obchodní centrum Orlová – Kaufland

 • Ležatá kanalizace pod deskou
 • Vodovodní přípojka

Porr, a.s., Praha

Přístavba výrobního závodu EOS Slavkov u Brna

 • Splašková areálová kanalizace
 • Dešťová areálová kanalizace
 • Vodovodní přípojka
 • Plynovodní přípojka
 • Retenční nádrže
 • Ležatá kanalizace pod deskou