Reference 2014

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Hochtief CZ, a.s., Praha

Splašková kanalizace Ludgeřovice

  • zemní práce
  • gravitační splašková kanalizace vč. domovních přípojek

Skanska CZ, a.s., Praha

Multifunkční budova III a IV Vědeckotechnologického parku Ostrava

  • Splašková areálová kanalizace
  • Dešťová areálová kanalizace
  • Areálové vodovod
  • Plynovodní přípojky

Hochtief CZ, a.s., Praha

Splašková kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem, východní část

  • zemní práce
  • gravitační splašková kanalizace vč. domovních přípojek
  • tlaková splašková kanalizace

Heberger CZ, s.r.o., Praha

IRCZ Mann Hummel Uherský Brod

  • Zemní práce pro čerpací stanici