Reference 2015

2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |     

Hochtief CZ, a.s., Praha

Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary – Kanalizace v obci Nížkovice

 • Zemní práce
 • Gravitační splašková kanalizace vč. domovních přípojek
 • Tlaková splašková kanalizace
 • Zpevněné plochy a příprava pro obnovu komunikací

ČKD Praha DIZ a.s., Praha

Zařízení pro likvidaci komunálního odpadu ZEVO Chotíkov

 • Splašková areálová kanalizace
 • Dešťová areálová kanalizace
 • Dešťový poldr
 • Pitný a požární areálový vodovod
 • Hrubé terénní úpravy, příprava terénu pro komunikace

Strabag, a.s., Praha

Obchodní galerie Přerov

 • Areálová kanalizace
 • Vodovodní přípojka
 • Požární vodovod